English
Aktiviteter / Artikler:

WDP Consulting er ledelseskonsulenter specialiserede i udvikling af mennesker, processer og organisation. Vi tilbyder en lang række ydelser, der fokuserer på mulighederne for organisationer for at forøge performance for ledelse, individer og teams.

Udvikling af kultur er uløseligt forbundet med succes for en virksomhed. Vores tilgang til opgaverne - er at arbejde tæt sammen med kunden og i fællesskab analysere os frem til den for kunden optimale metode, som er afpasset med virksomhedens strategi og er forståelig og indlysende for medarbejderne i virksomheden.

WDP Consulting tilbyder konsulentydelser på følgende 3 hovedområder:
Grundet ændringer i konsulentstab henviser vi til 4IMPROVE vedr. six sigma